Úvod

ÚVOD

Jsem advokát působící v Praze a v Českých Budějovicích.

Svým klientům, kterými jsou podnikatelé, tedy fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona a obchodní společnosti, i občané nepodnikatelé, poskytuji právní služby se specializací na právo trestní, občanské a insolvenční.

V uvedených odvětvích poskytuji kompletní právní služby počínaje jednotlivými konzultacemi, přes sepis právních rozborů, smluv a jiných dokumentů, až po procesní zastoupení před soudy, orgány činnými v trestním řízení či správními orgány.

Kladu důraz na individuální přístup ke každému klientovi, jeho informovanost o stavu věci a efektivní řešení problému.

Top